Canal de denúncies de SEDATEX/UNITEX

Iniciar
Pas 1/5  Tipificació de la comunicació
Per facilitar la posterior gestió de la seva denúncia, ajudi'ns a categoritzar-la el millor possible.
Informació
Pas 2/5  Informació personal
Si prefereix no indicar les seves dades personals, pot fer-ho indicant que vol que la denúncia sigui anònima.

Detall
Pas 3/5  Informació de detall
Descrigui amb el màxim detall el fet que desitja denunciar, detallant la màxima informació i adjuntant, si n'hi ha, proves de la mateixa.
Imatge (png, jpg, gif) àudio (wav, mp3) vídeo (ogg, mp4, mov, avi, wmv) o document PDF de fins a 20 Mb. Atenció! Si realitzeu la comunicació de manera anònima, assegureu-vos que els fitxers adjunts no incloguin informació en el contingut o en les metadades, que us pugui identificar.
Confirmar
Pas 4/5  Confirmació
Com a darrer pas del procés ha d'indicar una clau secreta que només vostè coneixerà. Aquesta clau, amb el codi d'identificació que li indicarem seran els únics mitjans per poder seguir l'evolució de la seva comunicació
Finalitzar
Pas 5/5  Finalitzar
Ja ha introduït tota la informació necessària per iniciar el procés de gestió de denúncies.

La informació està llesta per iniciar el procés de depuració de responsabilitats. Les persones o fets denunciats seran investigats i les accions resultants seran dutes a terme.

El denunciant es compromet a la veracitat de les dades aportades en aquesta denúncia.En cas contrari, l'empresa es reserva el dret de poder iniciar accions legals en contra seva.

Aquest és el darrer formulari del procés, al prémer Enviar s'iniciarà la investigació i en un termini màxim de 3 mesos es durà a terme la resolució de la denúncia que quedarà reflexada a la plataforma.